Müller & Sohn to firma z zasady działają zgodnie z przepisami ekologii i ochrony środowiska. Wspieranie ochrony środowiska to nasze zadanie. Recykling aluminium zmniejsza bowiem emisje CO2 i chroni w ten sposób coraz bardziej kurczące się zasoby surowców pierwotnych.
TRWAŁOŚĆ Z ZASADYW naszej lokalizacji działamy z ostrożnością w zakresie naszego środowiska naturalnego. Posiadamy wystarczające, specjalnie chronione i nadzorowane powierzchnie magazynowe na odpady zanieczyszczające wodę. Własne wytyczne dotyczące ekologii pozwalają nam ponadto oszczędnie gospodarować naszymi zasobami zakładowymi.

%

NA TONĘ WYNOSI OSZCZĘDNOŚĆ CO2 W PRZYPADKU RECYKLINGU, W PORÓWNANIU Z PIERWSZĄ PRODUKCJĄ

%

ROCZNEGO ZUŻYCIA ALUMINIUM NA ŚWIECIE JEST POKRYWANYCH JUŻ POPRZEZ RECYKLING

%

POTRZEBUJE RECYKLING ALUMINIUM W PORÓWNANIU DO PROCESU PIERWOTNEGO
Magazynowanie substancji zagrażających wodzie
Odpady zawierające emulsję muszą być magazynowane wyłącznie w przeznaczonych do tego celu i zadaszonych powierzchniach magazynowych. Powierzchnie magazynowe są wyposażone w zabetonowaną folię, która chroni wody gruntowe przed szkodliwymi wyciekami substancji. Instalacja oddzielacza oleju zapobiega skażeniu ścieków. Nasze cztery instalacje są dopuszczone zgodnie z WHG jako zbiorniki magazynowe.

Tabor
Cały tabor pojazdów jest regularnie uzupełniany pojazdami najnowszej generacji emitującymi niewielką ilość spalin i tym samym spełnia wszelkie obowiązujące standardy.

Kontenery
Właśnie przy magazynowaniu i transporcie odpadów aluminiowych, dbamy o odpowiednie kontenery, które zapewniają, że podczas magazynowania i transportu nie przedostaną się do środowiska naturalnego żadne szkodliwe substancje.

Ochrona pracowników
Celem firmy Müller & Sohn jest tworzenie możliwie wszystkich stanowisk pracy w taki sposób, aby zapewnić zdrowie, zadowolenie i wydajność naszych pracowników. Poza tym podejmujemy wszelkie środki zapobiegawcze BHP.

Prąd elektryczny
Müller & Sohn należy do przedsiębiorstw produkcyjnych intensywnie korzystających z prądu elektrycznego bez własnego źródła zasilania. Nawet, gdy produkcja wymaga prawie 85% zapotrzebowania w energię elektryczną, staramy się czynić wszystko, aby realizować oszczędność energii i zredukować zapotrzebowanie na prąd. Przykładowo inwestujemy w wydajne oświetlenie LED, co redukuje zużycie energii elektrycznej w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem o około 90%. Dwie z naszych koparek są napędzane bezemisyjnym napędem elektrycznym.