Co możemy zrobić? Müller & Sohn oferuje rozwiązania pełnego serwisu na rynku aluminium, ekologiczny recykling aluminium, obszerne doradztwo i opiekę, szybką i terminową realizację oraz aktualny stosunek ceny do jakości.

OFERTA

USŁUGI ZWIĄZANE Z RECYKLINGIEM ALUMINIUM

 • skup i sprzedaż wszystkich odpadów aluminiowych, pozostałości oraz ich kompozytowych surowców wtórnych
 • skup i sprzedaż wszystkich odpadów magnezu i ich pozostałości
 • skup i sprzedaż stali stopowych, niklu, miedzi, mosiądzu, brązu, cynku, m.in. metali nieżelaznych oraz ich pozostałości
 • kontrola i wykonywanie analiz wartości i właściwości
 • recykling nietypowych odpadów metali nieżelaznych
 • ekologiczne przechowywanie wszystkich odpadów niebezpiecznych z metali nieżelaznych
 • neutralne informacje rynkowe dotyczące sytuacji handlowej w internecie
 • przejrzyste, otwarte i dokładne informowanie o sytuacji rynkowej
 • zrozumiałe formułowanie umów oraz ich realizacja
 • cotygodniowe informacje o aktualnych cenach skupu faksem lub mailowo
 • terminowy i niezawodny skup oraz wymiana kontenerów według terminów
 • kontrola jakości poprzez natychmiastową kontrolę nadchodzących towarów
 • w przypadku niedostatecznej jakości zatrzymanie towaru i przeprowadzenie dowodu przez analizę, dowody w postaci zdjęć, przysięgłe osoby pobierające próbki lub odesłanie towaru
 • przekazanie do dyspozycji kontenerów o różnych rozmiarach w zależności od potrzeb
 • przekazanie do dyspozycji małych cynkowanych pojemników do składowania w stosach do przechowywania wewnątrz zakładu
 • kontrola, pielęgnacja oraz odbiór BHP wszystkich pojemników przez własny warsztat
 • przestrzeganie wszystkich przepisów bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i transportu
 • realizacja wszystkich przepisów bezpieczeństwa wraz z dokumentami towarzyszącymi
 • przeszkolony i wykwalifikowany personel specjalistyczny z zaświadczeniem w zakresie transportu towarów niebezpiecznych
 • szybka realizacja handlowa, np. kontrola wejściowa, rozliczenie, płatność
 • tworzenie bilansów odpadów oraz gwarancji firmy recyklingowej z dokumentacją poświadczającą
 • comiesięczny raport rynkowy w sprawie gospodarki światowej z wykresami w Internecie

NAJNOWSZE ANALIZY

Dzięki innowacyjnej technologii spektralnej spełniamy wysokie wymagania branży przetwórstwa aluminium.
Dzięki bardzo precyzyjnym metodom analizy możemy ustalać skład chemiczny materiału metalowego do 27 elementów. Dokładność każdego elementu jest ustalana komputerowo do zakresu ppm. Aby zachować współczynniki jakości, zapewniamy regularną kalibrację za pomocą próbek wzorcowych, która zapewnia jednolitą jakość materiału wejściowego i wyjściowego.

Aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczeń lub zabrudzenia osób bądź przedmiotów materiałami radioaktywnymi, posiadamy stacjonarną instalację radioaktywności, która wykrywa wszystkie nadchodzące i wychodzące strumienie towarów i w razie niebezpieczeństwa uruchamia alarm.

STARANNE PRZETWARZANIE, ZAPEWNIAJĄCE STAŁĄ JAKOŚĆ

Nasza jakość jest wynikiem współpracy wszystkich pracowników. Dzięki zarządzaniu jakością we wszystkich działach robimy wszystko, aby błędy w ogóle nie występowały. Zarządzanie jakością jest tym skuteczniejsze, że każdy pracownik sam ponosi odpowiedzialność za swoją pracę. Wszystkie odpady aluminiowe trafiające do nas do przetworzenia – odpady blaszane, druty, odlewy lub profile – są stale sprawdzane w poszczególnych obszarach procesowych. Wszystkie dane są rejestrowane, dokumentowane i mogą być porównywane w razie potrzeby. Czystość i porządek są absolutnie konieczne dla zachowania stałej jakości. Z tego powodu cały teren zakładu oraz nasze instalacje maszynowe i urządzenia napełniające są regularnie czyszczone, w razie potrzeby kilka razy dziennie, aby nie dopuścić do zabrudzeń ani zmieszania z innymi materiałami.

STARANNOŚĆ,

BEZPIECZEŃSTWO

I JAKOŚĆ


SKUP

SKUP ODPADÓW ALUMINIOWYCH

Firma Müller & Sohn specjalizuje się w przetwarzaniu odpadów aluminiowych i oferuje aktualne ceny skupu. Realizacja odbywa się szybko i płynnie. Na naszej niezawodności można polegać we wszystkich pojedynczych aspektach.

Wyciąg z naszego asortymentu skupu

 • odpady drutów lub blach aluminiowych stop 99,5%, nielakierowane, lakierowane lub foliowane
 • odpady blach aluminiowych stop AlMg, nielakierowane, lakierowane lub foliowane
 • odpady blach aluminiowych stop AlMn, nielakierowane, lakierowane lub foliowane
 • odpady profili aluminiowych stop AlMgSi 0,5, nielakierowane, lakierowane lub izolowane
 • płyty offsetowe aluminiowe
 • odpady blach aluminiowych, zawierające Cu, Zn lub Pb
 • odpady folii aluminiowych, nielakierowane, lakierowane, powlekane tworzywem sztucznym lub maskowane papierem
 • odpady aluminiowe, mieszana jakość, stare, z osadami żelaza lub bez
 • odpady odlewów aluminiowych, z osadami żelaza lub bez
 • wióry aluminiowe i aluminiowe pozostałości z pieców
 • aluminiowe kompozytowe surowce wtórne
 • stopy, wióry i pozostałości magnezu
 • stale stopowe, wióry ze stali szlachetnej i inne metale
Olaf Schmidt - Leiter Handel

Olaf Schmidt
Kierownik działu handlowego
+49 [0] 2339 605-605

Napisz e-mail
Daniel Jesinghaus - Händler

Daniel Jesinghaus
Przedstawiciel handlowy
+49 [0] 2339 605-650

Napisz e-mail
Alessio Sideri - Händler

Alessio Sideri
Przedstawiciel handlowy
+49 [0] 2339 605-645

Napisz e-mail

SPRZEDAŻ

WYSOKA JAKOŚĆ W ODPOWIEDNICH CENACH

Użytkownikom końcowym, takim jak zakłady przetapiania aluminium, ale również odbiorcom z sektora stali i magnezu, dostarczamy nasze jakościowe odpady wtórne z różnorodnymi wysokogatunkowymi stopami do ponownego wykorzystania.

Dzięki zastosowaniu surowców wtórnych chroni się nie tylko zasoby, ale również obniża się koszty energii, zapewniając tym samym dużą wartość dodaną dla gospodarki.

 • odpady drutów lub blach aluminiowych stop 99,5%, nielakierowane, lakierowane lub foliowane, luźne lub opakowaniach hydraulicznych na paletach
 • odpady blach aluminiowych stop AlMg, nielakierowane, lakierowane lub foliowane, luźne lub opakowaniach hydraulicznych na paletach
 • odpady blach aluminiowych stop AlMn, nielakierowane, lakierowane lub foliowane, luźne lub opakowaniach hydraulicznych na paletach
 • odpady profili aluminiowych stop AIMgSi 0,5, nielakierowane, lakierowane lub izolowane, krótkie/luźne lub długie/powiązane
 • płyty offsetowe aluminiowe, luźne, składowane lub pakowane hydraulicznie na paletach
 • odpady blach aluminiowych, zawierające Cu, Zn lub Pb, luźne lub pakowane hydraulicznie na paletach
 • odpady folii aluminiowych, nielakierowane, lakierowane, powlekane tworzywem sztucznym lub maskowane papierem w belach mechanicznych lub w opakowaniach hydraulicznych na paletach
 • odpady aluminiowe, jakość mieszana, stare, bez osadów żelaza, luźne lub w opakowaniach hydraulicznych na paletach
 • odpady odlewów aluminiowych, z osadami żelaza lub bez
 • wióry aluminiowe i aluminiowe pozostałości z pieców
 • stopy, wióry i pozostałości magnezu
 • stale stopowe, wióry ze stali szlachetnej i inne metale