INFORMACJE PRAWNEPoniżej znajdują się informacje prawne dotyczące odwiedzin na stronie internetowej Aluminiumonline.de.

1. Informacje ogólne

Poniższe informacje opisują pokrótce, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych są zawarte w naszej Polityce prywatności umieszczonej pod poniższym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest z naszej strony odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?
Przetwarzaniem danych na tej stronie internetowej zajmuje się operator strony internetowej. Jego dane kontaktowe są dostępne w nocie prawnej niniejszej strony internetowej.

W jaki sposób rejestrujemy Państwa dane?
Państwa dane osobowe są gromadzone na zasadzie przekazania nam ich przez Państwa. Mogą to być np. dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane są rejestrowane automatycznie przez nasze systemy IT podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. dotyczące przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego lub godziny otwarcia strony). Rejestrowanie tych danych następuje automatycznie od momentu wejścia na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Część danych jest gromadzona celem zapewnienia bezproblemowej dostępności strony internetowej. Pozostałe dane mogą zostać wykorzystane do analizy Państwa zachowania.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?
Mają Państwo prawo do uzyskania w każdym momencie nieodpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorcy oraz przeznaczenia swoich zapisanych danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do zażądania skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym zakresie oraz w przypadku jakichkolwiek innych kwestii związanych z tematyką ochrony danych można zwrócić się do nas w każdym momencie na adres podany w nocie prawnej. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym.

Narzędzia analityczne oraz narzędzia podmiotów trzecich

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej można poddać analizie statystycznej poruszanie się po stronie przez Państwa. Odbywa się to przede wszystkim z wykorzystaniem plików cookie oraz tzw. programów analitycznych. Analiza poruszania się po stronie przez Państwa odbywa się zasadniczo w sposób anonimowy; nie można powiązać poruszania się po stronie z Państwa osobą. Mogą się Państwo sprzeciwić tej analizie lub uniemożliwić ją poprzez wstrzymanie się od korzystania z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie są zawarte w poniższej Polityce Prywatności.

Mogą się Państwo sprzeciwić tej analizie. Informacje o możliwościach wyrażenia sprzeciwu są zawarte w Polityce prywatności.

2. Wskazówki ogólne oraz informacje obowiązkowe Polityka prywatności

Operatorzy tych stron poważnie podchodzą do kwestii ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami w zakresie ochrony danych oraz niniejszą Polityką prywatności.

W czasie korzystania przez Państwa z tej strony gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które pozwalają Państwa zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, które dane gromadzimy i w jakich celach je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, że transfer danych w Internecie (np. podczas komunikacji mailowej) może wykazywać luki w pod względem bezpieczeństwa. Absolutna ochrona danych przed dostępem ze strony osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówka dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:
Müller & Sohn GmbH & Co. KG Metall-Aufbereitungswerk
Harkortstraße 22
D-45549 Sprockhövel-Haßlinghausen
Dyrektor zarządzający: Rainer Kämper, Matthias Kämper
Telefon: +49 (0)2339-605-5
E-mail: info@aluminiumonline.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach oraz środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Wcześniej udzieloną zgodę można wycofać w każdym momencie. W tym celu wystarczy wysłać do nas stosowną wiadomość e-mail, przy czym nie jest konieczne zachowanie określonej formy. Wycofanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych dokonanego do momentu wycofania.

Prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym

W przypadku naruszeń przepisów o ochronie danych użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym. Organem nadzorczym właściwym do rozpatrywania skarg w zakresie ochrony danych jest inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma siedzibę. Wykaz inspektorów ochrony danych oraz ich danych kontaktowych jest dostępny pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do zlecenia przekazania sobie samym lub osobie trzeciej danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w sposób zautomatyzowany w związku z realizacją umowy, w standardowym formacie do odczytu

maszynowego. W przypadku zażądania bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialne osobie żądanie to zostanie zrealizowane tylko wtedy, gdy będzie to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL, wzgl. TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz celem ochrony przekazywania poufnych treści, np. zamówień lub zapytań wysyłanych do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL, wzgl. TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresowy przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL, wzgl. TLS, wówczas dane, które Państwo nam przekazują, nie mogą być odczytywane przez podmioty trzecie.

Informacja, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo prawo do uzyskania w każdym momencie nieodpłatnej informacji na temat swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia oraz odbiorcy, a także celu przetwarzania danych, oraz, w razie potrzeby, prawo do skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym zakresie oraz w przypadku jakichkolwiek innych kwestii związanych z tematyką danych osobowych można zwrócić się do nas w każdym momencie na adres podany w nocie prawnej.

Sprzeciw wobec e-maili z reklamami

Niniejszym wyraża się sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku umieszczenia noty prawnej do wysyłania reklam i materiałów informacyjnych niezażądanych w sposób wyraźny. Operatorzy stron zastrzegają sobie w sposób wyraźny możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku niezażądanego przesyłania informacji reklamowych, np. za pośrednictwem wiadomości e-mail zawierającej spam.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej Pliki cookie

Strony internetowe wykorzystują częściowo tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie pozwalają uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną użytkownika, efektywniejszą i bezpieczniejszą. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są umieszczane na Państwa komputerze i zapisywane w Państwa przeglądarce.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tzw. „cookies sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty.

Mogą Państwo skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, by byli Państwo informowani o umieszczaniu plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w jednostkowych przypadkach, wyłączyli akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub generalnie oraz aktywowali automatyczne usuwanie plików cookie w momencie zamknięcia przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do udostępnienia określonych funkcji pożądanych przez Państwa (np. funkcji kosza na zakupy), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie polegający na bezproblemowym pod względem technicznym i zoptymalizowanym udostępnianiu swoich serwisów. Jeśli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy poruszania się po stronie), są one traktowane odrębnie w niniejszej Polityce Prywatności.

Formularz kontaktowy

Jeśli wysyłają do nas Państwo zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane z formularza zapytań łącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi są u nas zapisywane celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie bądź na wypadek kolejnych zapytań. Tych danych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym opiera się tym samym wyłącznie na zgodzie udzielonej przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Tę zgodę można wycofać w każdym momencie. W tym celu wystarczy wysłać do nas stosowną wiadomość e-mail, przy czym nie jest konieczne zachowanie określonej formy. Wycofanie zgody nie narusza legalności procesów przetwarzania danych do momentu wycofania.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym są przechowywane u nas do momentu zażądania przez Państwa ich usunięcia, wycofaniu przez Państwa zgody na ich zapisywanie bądź też dezaktualizacji celu zapisywania danych (np. po rozpatrzeniu zapytania). Nie dotyczy to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – w szczególności terminów przechowywania.4. Narzędzia analityczne i reklama Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji serwisu analizy sieciowej Google Analytics. Oferentem serwisu jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z tzw. „cookies”. Są to pliki tekstowe, które zostają zapisane na Państwa komputerze i które służą do analizy korzystania ze stron internetowych przez Państwa. Informacje wygenerowane przez pliki cookie, dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, są z reguły wysyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane.

Zapisywanie plików cookie Google Analytics opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkownika, polegający na optymalizacji swojej oferty internetowej oraz reklamy.

Anonimizacja IP

Aktywowaliśmy na tej stronie internetowej funkcję anonimizacji IP. W związku z powyższym Państwa adres IP zostaje przez Google przed przekazaniem do USA skrócony w granicach krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostaje przekazany do serwera firmy Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z tej strony internetowej, w celu sporządzania raportów o aktywności na tej stronie i świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu dla operatora tej strony internetowej. Przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach stosowania narzędzia Google Analytics adres IP nie będzie w żadnym wypadku zestawiany przez firmę Google z innymi danymi.

Wtyczka przeglądarki

Wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, mogą Państwo uniemożliwić korzystanie z plików cookie; jednak należy uwzględnić, że w takiej sytuacji korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony nie będzie możliwe. Ponadto mogą Państwo zablokować opcję rejestrowania danych wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym Państwa adres IP) oraz przetwarzania ich przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod linkiem poniżej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec rejestrowania danych

Mogą Państwo zablokować rejestrowanie swoich danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostaje ustawiony plik cookie opt-out, który blokuje rejestrowanie Państwa danych podczas kolejnych wizyt na stronie internetowej: Dezaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics znajduje się w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Powierzenie przetwarzania danych

Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i w pełni realizujemy rygorystyczne przepisy niemieckich organów nadzoru ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Dane demograficzne w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „dane demograficzne” Google Analytics. Pozwala ona tworzyć raporty, które zawierają informacje na temat wieku, płci oraz zainteresowań osób odwiedzających stronę. Te dane pochodzą z reklamy Google opartej na zainteresowaniach oraz z danych dotyczących odwiedzających podmiotów trzecich. Tych danych nie można przyporządkować do żadnej określonej osoby. Tę funkcję można w każdym momencie dezaktywować poprzez ustawienia wyświetlania na koncie Google bądź generalnie zablokować rejestrowanie swoich danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w punkcie „Sprzeciw wobec rejestrowania danych”.

5. Newsletter

Dane dotyczące newslettera

Jeśli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Państwa adresu e-mail oraz informacji umożliwiających sprawdzenie, czy są Państwo posiadaczem podanego adresu e-mail i czy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone, względnie są gromadzone na zasadzie dobrowolności. Te dane wykorzystujemy wyłącznie do wysyłki zażądanych informacji i nie przekazujemy ich podmiotom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu zgłoszeniowym newslettera opiera się wyłącznie na zgodzie udzielonej przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę na zapisywanie danych i adresu e-mail oraz na ich wykorzystywanie do wysyłki newslettera można każdorazowo wycofać, korzystając z linku „Rezygnuj” umieszczonego w newsletterze. Wycofanie zgody nie narusza legalności dotychczasowych procesów przetwarzania danych.

Zapisane u nas dane przekazane przez Państwa w ramach subskrypcji newslettera są przez nas przechowywane do momentu wylogowania się z serwisu newslettera i po rezygnacji z subskrypcji newslettera są usuwane. Nie dotyczy to danych, które zostały zapisane u nas w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru dla członków).

MailChimp

Ta strona internetowa korzysta z usług MailChimp do wysyłania newsletterów. Dostawcą usług jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp to serwis, który umożliwia organizację oraz analizę wysyłki newsletterów. Jeżeli wprowadzają Państwo dane w celu otrzymywania newslettera (np. adres e-mail), to dane te będą przechowywane na serwerach firmy MailChimp w Stanach Zjednoczonych.

Firma MailChimp posiada certyfikat na podstawie porozumienia „EU-US-Privacy-Shield”. „Privacy-Shield” to porozumienie między Unię Europejską (UE) i Stanami Zjednoczonymi (USA), którego celem jest zagwarantowanie europejskich norm ochrony danych osobowych w USA.

Dzięki pomocy MailChimp możemy analizować nasze kampanie newsletterowe. Po otwarciu wiadomości e-mail wysłanej przez MailChimp plik zawarty w wiadomości e-mail (tzw. web-beacon) łączy się z serwerami firmy MailChimp w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób można określić, czy wiadomość z newsletterem została otwarta oraz, jakie odnośniki kliknięto. Ponadto gromadzone są informacje techniczne (np. czas wywołania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Nie jest możliwe przypisanie tych informacji do konkretnego odbiorcy newslettera. Służą one wyłącznie do analizy statystycznej kampanii newsletterowych. Rezultaty tych analiz można wykorzystać do lepszego dostosowania kolejnych newsletterów do zainteresowań odbiorców.

Jeśli nie życzą sobie Państwo dokonywania analizy przez MailChimp, należy zrezygnować z subskrypcji newslettera. Do tego celu umieszczamy w każdej wiadomości z newsletterem stosowny link. Ponadto można zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych opiera się na zgodzie udzielonej przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można wycofać w każdym momencie, rezygnując z newslettera. Wycofanie zgody nie narusza legalności dotychczasowych procesów przetwarzania danych.

Zapisane u nas dane przekazane przez Państwa w ramach subskrypcji newslettera są przez nas przechowywane do momentu wylogowania się z serwisu newslettera i po rezygnacji z subskrypcji newslettera są usuwane zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów MailChimp. Nie dotyczy to danych, które zostały zapisane u nas w innych celach (np. adresy e- mail dla obszaru dla członków). Dokładniejsze informacje są zawarte w polityce prywatności MailChimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

6. Wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts

W celu jednolitego wyświetlania rodzajów czcionek ta strona internetowa używa tzw. Web Fonts, udostępnianych przez firmę Google. W momencie wywołania strony przeglądarka wczytuje wymagane czcionki Web Fonts do pamięci podręcznej, aby umożliwić prawidłowe wyświetlanie tekstów i czcionek.

W tym celu używana przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami firmy Google. W ten sposób firma Google zdobywa informację o tym, że nasza strona internetowa została wywołana za pośrednictwem Państwa adresu IP. Korzystanie z czcionek Google Web Fonts odbywa się w interesie ujednolicenia i uatrakcyjnienia prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek Web Fonts, używana jest standardowa czcionka z Państwa komputera.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts znajduje się pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq i w oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ta strona korzysta poprzez API z serwisu mapowego Google Maps. Oferentem serwisu jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Korzystanie z funkcji Google Maps wiąże się z koniecznością zapisania Państwa adresu IP. Te informacje są zasadniczo przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Operator tej strony nie ma wpływu na transfer tych danych.

Korzystanie z Google Maps odbywa się w interesie uatrakcyjnienia prezentacji naszych ofert online oraz ułatwienia znajdowania miejsc podanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji dotyczących obchodzenia się z danymi użytkowników jest dostępnych w Polityce prywatności Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.