Müller & Sohn werkt uit overtuiging op duurzame wijze en gaat zorgvuldig om met het milieu. Onze grootste bijdrage aan de milieubescherming is het werk zelf. Door de recycling van aluminium wordt CO2-uitstoot vermeden en worden de steeds schaarser wordende natuurlijke bronnen gespaard.
DUURZAAM UIT PRINCIPEOp onze locatie werken we milieubewust. We beschikken over voldoende opslagruimte met speciale monitoring en bescherming voor schroot met grondwaterrisico. Onze eigen interne milieurichtlijn helpt ons bovendien om zuinig om te gaan met onze bronnen.

%

CO2-BESPARING VAN RECYCLING PER TON, IN VERGELIJKING MET NIEUWE PRODUCTIE

%

PERCENTAGE VAN ALUMINIUMVERBRUIK WERELDWIJD DAT AL DOOR RECYCLING WORDT GEDEKT

%

BENODIGDE ENERGIE VOOR RECYCLING IN VERGELIJKING MET NIEUWE PRODUCTIE
Opslag van waterverontreinigende stoffen
Emulsiehoudend afval wordt uitsluitend opgeslagen op speciaal hiervoor aangewezen, overdekte terreindelen. Deze oppervlakken zijn voorzien van ingemetselde folies, die het grondwater beschermen tegen inwerking van gevaarlijke stoffen. Een olieafscheidingsinstallatie voorkomt dat het afvalwater vervuild raakt. Onze vier installaties zijn als opslagtanks goedgekeurd conform de Duitse Wet voor Waterhuishouding (Wasserhaushaltsgesetz, WHG).

Wagenpark
Ons gehele wagenpark wordt regelmatig vervangen door zuinigere voertuigen van de nieuwste generatie en voldoet zo altijd aan de meest recente normen.

Containers
Zeker voor het transport en de opslag van aluminiumspanen zorgen we voor geschikte containers, zodat er gegarandeerd geen schadelijke stoffen in het milieu belanden.

Veiligheid op de werkvloer
Müller & Sohn heeft het doel om alle werkplekken zo in te richten, dat onze medewerkers gegarandeerd gezond en tevreden productief kunnen werken. Natuurlijk ondersteunen we in dit kader ook alle maatregelen voor ongevallenpreventie en bescherming van de gezondheid.

Elektriciteitsverbruik
Müller & Sohn is door de aard van zijn werkzaamheden een van de meest verbruikende productiebedrijven zonder eigen stroomvoorziening. Zo'n 85% van ons stroomverbruik is nodig voor de productie. We doen er alles aan om energie te besparen en onze elektriciteitsbehoefte terug te dringen. Zo investeren we bijvoorbeeld in zuinige LED-lampen, wat het stroomverbruik voor de verlichting met 90% terugdringt in vergelijking met standaardverlichting. Twee van onze graafmachines werken op elektrische aandrijvingen zonder uitstoot.